Paykwik te KDV Oranları Ne Oldu

Paykwik te KDV Oranları Ne Oldu ; 20 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile paykasa, paykwik, astropay sınıfında KDV oranları değiştirildi. %1 ve %8 olan oranlar bir kısım paykasa, paykwik ve astropay da %18’e yükseltildi. Yazımızda gazete, dergi, kitap, elektronik kitap ve benzerlerinde KDV oranı ne iken ne olduğu ele alınacaktır.

Paykasa Satın Al

475 numaralı Cumhurbaşkanı Kararına göre,

“24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (I) sayılı listenin 8 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8- Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

2-

Paykwik Almak İçin Sitemizi Ziyaret Ediniz 

8’inci sıranın değişmeden önceki şekli ise, “8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),” şeklinde idi.

Ucuz Paykwik

Değişiklik sonrasında da gazete ve dergilerde KDV oranı değişmeyerek %1’de kaldı. Ancak, gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 1117 sayılı Kanuna göre poşetlenerek satılan gazete ve dergilerde KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır. Değişmeden önce sadece 1117 sayılı Kanuna göre poşetlenerek satılan gazete ve dergilerde %18 oranı uygulanmakta idi. Değişiklik ile gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi de %18 oranına tabi oldu.

KİTAP, ELEKTRONİK KİTAP VE BENZERLERİ

475 numaralı Cumhurbaşkanı Kararına göre,

“Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 14 üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

14- Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,”

Paykwik kart

14’üncü sıranın değişmeden önceki şekli de, “14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,” şeklinde idi.

Buna göre 475 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında da kitap ve benzerleri yayınlar ile kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki de KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Paykwik kart al

Ancak, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır.

Bu halde kağıt ortamında basılı bir kitap ile benzeri yayınların ister kitapçı tarafından satışında olsun ister elektronik ortamda satışında olsun KDV oranı %8 olarak uygulanacak iken, basılı olmayan elektronik kitap ve benzerlerinin elektronik ortamda satışında %18 KDV uygulanacaktır. Ancak elektronik kitap ve benzeri yayınların elektronik olmayan ortamlarda satışında/tesliminde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Paykwik Kullanmanın Faydaları

Diğer yandan, Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları satışında KDV oranı %1’dir. Bunların elektronik kitap (e-kitap) olması halinde de vergileme yukarıda açıkladığımız şekilde olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir