Paykwik Alıcıdan Satıcıya Tek Taraflı İşlemdir

Paykwik Alıcıdan Satıcıya Tek Taraflı İşlemdir ; Alışverişe konu olan unsurlardan bilgi, problem çözümü, pazarlıklar, ar-kadaşlık/güven, takas, çift taraflı birer işlem iken; ürün/hizmet teslimatı vesatış sonrası hizmetler satıcıdan alıcıya; ödeme ise alıcıdan satıcıya doğru paykwik tek taraflı birer işlemdir.Endüstriyel satın alma işleminde satış elemanı ile satın alma elemanı gö-rüşerek belirli bir plan ve amaç doğrultusunda hareket ederler. Sürecinbüyük bir bölümünde bu iki eleman biraraya gelse de, paykwik her aşamada elde: ettikleri bilgileri, proje ile ilgilenen diğer kişilere iletirler veya iletmelidir-| ler (satıcı, örgütsel satış merkezine; alıcı, örgütsel satın alma merkezine).— Gerek görüldüğünde, satış ve satın alma merkezindeki diğer üyeler görüş-— melere katılır.

paykwik satın almak için tıklayınız

2-

Burada önemli bir nokta, satın alma elemanının hem kendi. işletmesi ile, hem de paykwik satın al alıcı işletme ile pazarlık etmeye çalıştığıdır (Hutt veSpeh, 1995:69). Satış elemanı, satışın sonuçlanmasını amaçladığından,— her iki tarafı da karşı tarafın istekleri doğrultusunda ikna etmeye çalışır.Bazen, kendi işletmesine belirli noktaları kabul ettirmeye çalışırken, bazenalıcı işletmeyi, paykwik kart satın al somut deliller ortaya koyarak, ikna etmeye çalışır. Unu-tulmamalı ki, satın alma sürecindeki temel amaç, probleme en iyi çözümütirmek, en doğru paykwik fiyatları veya hizmeti sunmak, böylece alıcının tatminseviyesini en üst seviyeye çıkarmaktır. En doğru kararın verilebilmesi içini taraftaki güç ve etki odaklarının iyi anlaşılmasında fayda bulunmakta-Satın alma kararında çoğu zaman, satılan ürün veya hizmetten ziyade,

3-

Endüstriyel satın alma sürecinde, satıcı ile alıcı arasındaki iletişimde,mümkün olduğunca açık olunmalıdır paykwik kart al. Alıcı işletme, ihtiyacını tam olarakifade etmeye çalışmalı, satıcı işletme ise, problem çözümü için gerekli tümbilgileri sunmaya çalışmalıdır. Satıcının paykwik kart konusunda dürüst davran-ması, ürünün üstün yönleri kadar zayıflıklarına da değinmesi, rakip ürün-lere nazaran farklılıklarını anlatması, güven oluşturmada önemlidir. Satıcıişletme, paykwik al alıcının birlikte iş yapmayı tercih ettiği işletmeler arasında yeralmaya çalışmalıdır; alıcı işletmeyi birçok farklı konuda, örneğin, kalite,hizmet, teslimat, fiyat, vs., tatmin etmeye çalışmalıdır.Tedarikçi-Müşteri İlişkileri— Alıcı-satıcı ilişkileri endüstriyel pazarlamaya uyarlandığında ucuz paykwik, genelde bu. ilişkinin tedarikçi ile ilişkileri içerdiği görülmektedir. Michel v.d. (2000:37-. 38), Avrupa’da 139 tedarikçi-müşteri ilişkisini inceleyerek bu ilişkilerde. belirli özelliklere dikkat çekmişlerdir: Paykasa

Ref : https://kartevi.com/paykwik/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir